тел: +359 885 985 323
Студен метал

Характерстики

Характерни за нашите проекти са:

  • функционален дизайн,
  • изчистена конфигурация
  • стилна линия.

  Ние познаваме характеристиките на материалите и поведението им в различни условия. Наясно сме и с добрите и подходящи технологии на защитни покрития за метали и др. материали и постоянно ги прилагаме.

  Нашите опитни специалисти, придобили през годините всеобхватни знания и умения в обработката на материалите, могат колективно да намират решения на сложни технологични задачи, благодарение на което ние сме в състояние да се справим на ниво дори с нестандартни поръчки, каквито не сме изпълнявали до момента.

  Ателие Студен метал е и създател на някои собствени технологии и съоръжения (устройства), позволяващи да бъде изпълнена някоя нестандартна задача или подобряващи качеството и повишаващи производителността при стандартните продукти.