тел: +359 885 985 323
Студен метал

Козирки от неръждаема стомана и стъкло

  Металната козирка е продукт, който има няколко функции:

 • да осигурява комфорт на места с повишено обществено присъствие, като предпазва от валежи от дъжд и сняг;
 • да предпазва същите високо посещаеми участъци от натрупване на сняг и от обилно мокрене и потенциално заледяване в последствие;
 • да предпазва от силното слънчево греене през горещите месеци;
 • да спира падащи от по-високите етажи нечистотии, частици от разрушена мазилка и други архитектурни облицовки, както и падащи от покриви късове лед и сняг.

  

 

ПРИЛОЖЕНИЯ НА КОЗИРКИТЕ


  Най-масовото приложение на металните козирки е над външни входове на жилищни, административни и бизнес сгради, хотели, заведения и др.

  

  Напоследък все по-често козирки от метал се монтират над тераси на последните етажи на жилищни сгради и хотели, поради факта, че над тези тераси няма други такива, които да ги предпазват от изброените дотук неприятни въздействия.

  
  Другото им приложение е над организирани паркоместа, с цел предпазване на паркиращи автомобили.

 

СТРУКТУРА И МАТЕРИАЛИ


  Неръждаемата стомана е изключително качествен и широко приложим материал, който сравнен с други метали, притежава много предимства. По-значимите от тях са:

 • почти 1,5 пъти по-висока граница на разрушаване (при механични усилия) от тази на обикновената нелегирана стомана;
 • чиста и красива повърхност;
 • устойчивост на корозия – способността да не променя чистата си повърхност и структура под въздействие на вода и други атмосферни влияния.

 

ВИДОВЕ КОЗИРКИ


  Козирката от инокс е най-здравото, надеждно, дълготрайно и стилно решение на необходимостта от подобно съоръжение. Тя може да бъде изпълнена с покритие от стъкло, клетъчен или плътен поликарбонат, иноксова ламарина и др.

 

  По отношение на наклона, т.е. посоката на водооттичане, козирките са три основни типа:

 •  с наклон напред;
 • с наклон назад;
 • с форма на арка и водооттичане в ляво и дясно.

   По отношение на водохващането може да бъдат:

 • със свободно изтичане на водата, изключение правят козирките с наклон назад;
 • с хоризонтален водосборен канал със свободно изтичане на водата в двата му края;
 • с водосборен канал, свързан с водосточната система на сградата;
 • с водосборен канал с изтичане през носещите колони.

   За първите два вида е препоръчително да се прилагат само на партери и малки височини, където не създават опасности лесно може да се обслужват през зимата.

 

  Според типа носеща конструкция козирките биват три основни вида:

 • закрепени конзолно само към фасадата на сградата без колони;
 • закрепени към фасада и към носещи колони откъм противоположната страна;
 • закрепени към фасада и към анкерирани на по-високо ниво носачи посредством обтягащи пръти.

   Изпълняват се и варианти с независима самостоятелна конструкция, монтирана единствено върху собствени колони.

 

СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ ПРИ ИЗРАБОТКА


  Прилаганите многобройни, технологични операции при производството на козирки от неръждаема стомана включват:

 • лазерно и механично рязане на монтажни планки, конзоли от листов материал и др.;
 • профилиране чрез фрезоване на крайни сечения на тръби и профили;
 • пресово огъване на листов материал;
 • заваряване с различни методи, предимно аргоново;
 • резбонарязване и сглобяване чрез болтови връзки;
 • шлайфане до различни видове повърхности, както и полиране до кристална огледална повърхност и др.;
 • изработка на регулируеми стъклоносачи чрез струговане, фрезоване и др.

 

СПЕЦИФИКА НА МОНТАЖА


  Прилаганите монтажни схеми са следните:

 • при козирки с площ до 6 – 8 кв. м. е възможно предварително с глобяване на цялата конструкция, включително с листовото покритие (не и стъклено), повдигане с подемна система до монтажната зона и закрепване на цялото съоръжение в готов вид;
 • при по-големи козирки се налага доставка до обекта на отделни детайли, сглобяване и монтаж на носещата конструкция и в последствие поставяне на покритието, което е валидно и при покриване със стъкла.

 

СРОК И ЦЕНИ ЗА ИЗРАБОТКА


  Сроковете за производство и монтаж на подобна козирка са 15-35 работни дни, в зависимост от големината и сложността. Цените започват от 290,00 лв./кв. м. без ДДС за опростените модели със свободно оттичане отпред  и покритие от клетъчен поликарбонат.

 

ГАРАНЦИЯ НА КОЗИРКАТА


  Гаранцията на всички продукти на нашата дейност е 5 години, но подобни козирки произведени от нас се експлоатират вече в продължение на десетилетие без възникнали неизправности, като вероятно след време ще се наложи подмяна на покритието, ако то е поликарбонат.

 

  Сроковете на експлоатация на поликарбонатите варират между 10 и 15 години.