тел: +359 885 985 323
Студен метал

Външни метални стълби

  Външната метална стълба е съоръжение, при което приоритет е здравината и издръжливостта на атмосферни влияния, задължително снабдено с парапети от всички открити страни. Тя много често е изцяло изпълнена от метал, но за настилка на стъпалата може да се ползва и камък, както и изкуствени, композитни материали на база пластмаси. Една често прилагана конфигурация, която по-рядко се среща при интериорните стълби, включва два прави, стълбищни участъка и хоризонтална площадка между тях на средно ниво между двата етажа.

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ НА СТЪЛБИТЕ


Случаите, в които се ползва този продукт, са:

 • като дублиращо аварийно стълбище, освен съществуващото основно стълбище на сградата;
 • като алтернативно стълбище, с цел отклоняване на поток от посетители директно към по-горни етажи без преминаване през долните помещения на сгради;
 • като стълбище осигуряващо достъп от земни терени или площадки до тераси или етажи отвън, както и от по-големи тераси към намиращи се над тях по-малки;
 • за преодоляване на по-значителни разлики при земни терени или площадки.

 

СТРУКТУРА И МАТЕРИАЛИ

 

  За разлика от стоманобетонното стълбище, което представлява монолитна отливка, металната стълба се сглобява от отделни компоненти, като понякога включва и съчетаване на разнородни материали:

 

Носеща конструкция

 

   Носеща конструкция от обикновена или неръждаема стомана (инокс), която може да представлява една централна или две странични носещи греди. Гредите може да са прави или начупени на вертикални и хоризонтални части. Обикновено, ако гредата е една, тя е разположена под стъпалата, докато ако са две може да бъдат разположени и на нивото на стъпалата, така че да покриват страничните им сечения.

 

Основа за стъпалата

 

  Следващият елемент, който се монтира към носещите греди е, метална основа, рамка или вид конзола, която носи самото стъпало. Има модели, при които две странично разположени носещи греди се свързват с поцинковани, стоманени, решетъчни скари, които всъщност са стъпалата.

 

Предимства

 

  Този тип екстериорни стълби осигурява най-добра защита от подхлъзване при зимни условия поради големите отвори в стъпалото, които не позволяват задържане на сняг и образуване на леден слой. 

 

  Във всички случаи носещата конструкция е метална, като при тези стълби елементите се произвеждат в цеха до цялостно завършен вид, така че монтажната работа на обекта да се сведе до сглобяване на максимално едри детайли.

 

СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ ПРИ ИЗРАБОТКА

 

Прилаганите многобройни технологичните операции при производството на метални стълби включват:

 • лазерно и механично рязане на монтажни планки,конзоли от листов материал и др;
 • профилиране чрез фрезоване на крайни сечения на тръби и профили;
 • пресово огъване на листов материал;
 • заваряване с различни методи, включително аргоново;
 • резбонарязване и сглобяване чрез болтови връзки.

  Защитното покритие на стоманената конструкция може да бъде всякакво, включително и галванично или горещо поцинковане, прахово-полимерно боядисване или боядисване с пневматичен пулверизатор, както и боядисване по автомобилна технология. То се нанася преди транспортирането на стълбата до обекта.

 

 

РАЗМЕРИ НА СТЪЛБИТЕ

 

  Височината на стълбата зависи от височината между етажите, която се преодолява. Ширината на стъпалата трябва да бъде поне 60 см., като може да достига и до 90, 100 и повече см. Дълбочината на стъпалото или размерът на откритата площ, върху която се стъпва варира между 24 до 36 и повече см. в зависимост от наличието на достатъчно пространство, в което се помества стълбата. Височината между отделните стъпала е от 16 до 20 см. 

 

СРОК И ЦЕНИ ЗА ИЗРАБОТКА


Сроковете за производство и монтаж на подобна стълба са 15 – 45 работни дни, в зависимост от броя на етажите.  Базов модел включва:

 • 2 бр. носещи греди, групирани по двойки в 2 бр. наклонени стълбищни сегмента (правоъгълен профил 180 Х 40 Х 3 мм. с приблизителна обща дължина 8,5 м.), захванати с основни, монтажни планки в пода и в дебелината на етажната плоча, междинна площадка със стоманена рамка от същия профил, покрита с поцинкована решетъчна скара, изградена от вертикално ориентирани шини, осигуряващи устойчивост на стъпване, размери на площадката 800 Х 1600 мм.;
 • 14 бр. стъпала с размери 800 Х 270 мм. от същия вид скари, разпределени по двата стълбищни участъка, разделяне на общата височина на 16 нива, всяко с приблизителна височина 20 см., повърхностна обработка на стоманената конструкция (не включва решетъчните скари) – 2 слоя прахово-полимерно покритие в цвят по избор.

 

ГАРАНЦИЯ НА СТЪЛБАТА

 

  Гаранцията на всички продукти на нашата дейност е 5 години, но подобни стълби произведени от нас се експлоатират всекидневно в продължение на десетилетие без възникнали неизправности, като се предполага, че срокът на експлоатационната им годност съвпада с този на сградите, в които се намират.